Sport

در سوگ کناره گیری یک اسطوره از فوتبال...

زندگی ققنوس روایت عجیبی دارد... شکوهمند زندگی می‌کند و با وقار. در تمام طول زندگی اش هرگز از کار افتاده و ناتوان به نظر نمی‌رسد، هرگز پیر نمی‌شود...و درست وقتی به پایان عمرش برسد، افولی شکوهمند و مرگی شگفت انگیز دارد؛ در آتش عشقش می سوزد و به آسمان می رود. و آنجاست که از خاکسترهای وجود او ققنوسی نو سر بر می آورد، طلوعی با شکوه...

فرهاد مجیدی برای هواداران استقلال یک بازیکن عادی نبود. او یک اسطوره بود؛ به معنای واقعی کلمه... فرهاد مجیدی به راستی قلب میلیون ها هوادار را تسخیر کرده بود. محبوبیت فرهاد مجیدی هرگز برای دیگران قابل درک نیست. چراکه مثل آن هرگز در تاریخ نیامده، و شاید هرگز هم نخواهد آمد...

 فرهاد مجیدی هرگز پیر نخواهد شد. فرهاد مجیدی برای هواداران همیشه در اوج است. همیشه بهترین است، همیشه "هفتِ مقدس" است...

ققنوس آبی ایرانی در کمال مظلومیت از دنیای فوتبال خداحافظی کرد؛ اما با شکوه... مرگ ققنوس همیشه با شکوه است...حتی اگر از نظر دیگران در مکانی نامناسب و زمانی نامناسب باشد. ققنوس زمان افولش را بهتر از دیگران می داند! و با شکوه است، چراکه بازیگر اصلی این نمایش خودِ ققنوس است، و همین برای شکوهش کافیست...

ققنوس نمی گرید، چون بسیار بلند مرتبه است. اما ققنوس آبی هنگام وداع گریست...او عشقِ هواداران را درک می کرد، می فهمید...و حالا زمان آن است که از خاکستر های آبی رنگ، ققنوسی نو سر بر آورد.

فرهاد مجیدیِ جدید در حال آمادگی برای سر بر آوردن از زیر خاکسترهاست... شاید در لباس مربی...

و چه با شکوه است تولد ققنوس...

 

/ 0 نظر / 71 بازدید